Crowdbeacon: top of flop?

Wat is Crowdbeacon?

Crowdbeacon is een location-based service gericht op het verstrekken van relevante, gelokaliseerde communicatie en informatie aan gebruikers op basis van wat ze nodig hebben en waar ze zijn.

Belangrijkste doel Crowdbeacon

Het doel is om met behulp van de location-based applicatie, gebruikers (op lokaal niveau) snel aan informatie te helpen over een bepaald onderwerp.

Hoe werkt Crowdbeacon?

In onderstaande video wordt het principe achter Crowdbeacon uitgelegd (opent een nieuwe pagina).

Waarom nu?

Belangrijke vraag die wellicht opkomt, is waarom men juist nu met dit initiatief komt? Bij Crowdbeacon zelf geeft men aan dat dit te wijten valt aan de sterke groei van smartphones, adoptie van location-based services (denk aan Foursquare en Twitter) en de algemene trend van open API’s (laatstgenoemde is vooral interessant voor ontwikkelaars).

Concurrentie

Je vraagt je echter af in welke opzicht Crowdbeacon zich onderscheidt ten opzichte van toepassingen als Twitter en Foursquare. Een terechte vraag volgens henzelf. Dat stelt gerust, want het geeft te kennen dat men hier zelf goed over heeft nagedacht. Het antwoord is dan ook als volgt. Crowdbeacon onderscheidt zich omdat het gericht is op communicatie die wordt ondersteund door gelokaliseerde informatie. Men geeft daarbij aan dat andere applicaties, zoals Twitter en Foursquare, wel vergelijkbare onderdelen kennen. Echter geen van die onderdelen zijn gericht op het helpen zoeken naar wat er in de directe omgeving van iemand gebeurt, aldus Crowdbeacon.

Crowdbeacon versus Foursquare

Foursquare is gericht op het ontdekken van nieuwe locaties (venues). Er zit een spelelement in, omdat men afhankelijk van het aantal bezoeken aan een bepaalde locatie (check-ins) in rang stijgt. Crowdbeacon is daarentegen voornamelijk gebaseerd op communiceren en gelokaliseerde informatie. Het doet daarbij niet aan check-ins of spelelementen. Dit is dan ook het belangrijkste verschil tussen beide en wordt wellicht nog wel het best aangegeven door de volgende woorden: “We think of ourselves as a utility — Foursquare considers themselves a game of discovery.”

Crowdbeacon versus Twitter

Het belangrijkste verschil tussen Crowdbeacon en Twitter is dat Crowdbeacon gebaseerd is op het communiceren over een bepaald onderwerp in combinatie met de geografische locatie. Twitter kent een dergelijke verplichte restrictie niet. Het is wel leuk om te lezen dat men graag wordt gezien als ‘the next Twitter’: “Although to be honest, we would love to be considered the next Twitter if you’d like.”

Top of flop?

De tijd zal leren of Crowdbeacon succesvol wordt of niet. We kunnen natuurlijk wel al volop speculeren waarom het wel of niet succesvol zou kunnen worden. En wat te denken van de marketingdoeleinden waarvoor Twitter nu volop wordt gebruikt. Biedt Crowdbeacon vergelijkbare kansen? Wat denken jullie? Wordt Crowdbeacon the next Twitter?

         


2 thoughts on “Crowdbeacon: top of flop?”

  1. Ruben schreef:

    Interessant blog. Wat betreft de vraag of het een top of een flop wordt, denk ik dat het moeilijk is om hierover nu al wat te zeggen. Persoonlijk denk ik wel dat ze zich niet voldoende onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. De tijd zal het leren is een mooie uitspraak om mee te besluiten lijkt me.

  2. Mark schreef:

    Ik denk dat dergelijke initiatieven zich gaandeweg moeten ontwikkelen. Wie had immers anno 2006 kunnen voorspellen dat Twitter is wat het vandaag de dag is. De tijdsgeest hebben ze in ieder geval meezitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.