BlogMarkethings.net informeert

Future leaders of this nation rise up!

Landelijke manifestatie 21 januari

Wat is er aan de hand?
Het kabinet Rutte heeft grootse plannen om te bezuinigen op het Hoger Onderwijs. Deze plannen hebben directe gevolgen voor jou als student. De voorgestelde bezuinigingen hebben effect op het onderwijs dat deze universiteit je biedt, en op de Nederlandse kenniseconomie in het algemeen. Dus kom op vrijdag 21 januari naar het Malieveld in Den Haag voor dé grote landelijke studentenmanifestatie! Onderdeel van de harde bezuinigingen is een collegegeldverhoging van € 3000 per jaar voor studenten die langer dan één jaar uitlopen op hun bacheloropleiding en langer dan één jaar uitlopen op hun masteropleiding. Daarbovenop moet de universiteit of hogeschool in kwestie ook nog eens € 3000 betalen aan het Rijk. Deze maatregelen gaan vanaf volgend collegejaar voor iedereen in, dus ook voor de al studerende studenten. Ruim 60 duizend studenten zullen dan ongeveer € 4.800 collegegeld moeten betalen. Vanaf het collegejaar 2012-2013 zullen zij ook hun OV-chipkaart verliezen.

Wat zijn de gevolgen?
studentenprotest den haagVeel studenten ontwikkelen zich tijdens hun studie buiten het verplichte curriculum om. Verbreding door bijvoorbeeld het organiseren van een congres, het besturen van een studentenvereniging, een buitenlandstage, enzovoort leveren veelal studievertraging op. Dit betekent dat het steeds lastiger zal worden om commissies gevuld te krijgen en activiteiten te organiseren. Dit terwijl het bedrijfsleven aangeeft afgestudeerden te zoeken die dergelijke ervaringen buiten hun studie hebben opgedaan. Tevens zullen studenten in hun studie risicomijdend gedrag gaan vertonen. Maar het gaat nog veel verder. De universiteiten en hogescholen worden gedwongen te bezuinigen door de boetes die ze per 1 september moeten gaan betalen. Sommige instellingen hebben al aangegeven 5% minder geld van het Rijk te zullen krijgen. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de onderwijskwaliteit, waardoor alle studenten getroffen zullen worden. Goed en intensief onderwijs kost namelijk geld.

Actie!
Op 21 januari vindt een grote landelijke manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag. Wij roepen iedereen op daarbij aanwezig te zijn. In de tussentijd kun je de laatste informatie vinden op de website www.kenniscrisis.nl. Wij zullen je ook op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en acties vanuit Tilburg. Mocht deze maatregel doorgang vinden, dan heeft dat desastreuze gevolgen voor alle studenten en de universiteit. Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg stelt daarom kosteloos busvervoer beschikbaar voor de landelijke manifestatie. Studenten kunnen zich aanmelden op www.tilburg.metdebusnaardenhaag.nl.

Asset | Marketing gaat met haar nieuwe mascotte en zoveel mogelijk leden naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingen op hoger onderwijs, ga met ons mee!

Daarnaast kun je je aanmelden op het facebookevent

The following two tabs change content below.

Stan

Laatste berichten van Stan (toon alles)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.