BlogCommunicatieConsumentengedragInnovatie

Marketing 3.0: Het grote Verhaal

Het marketinglandschap verandert razendsnel. Terwijl veel bedrijven nog volop bezig zijn met het implementeren van Marketing 2.0 is de volgende editie al bekend: Marketing 3.0. Wat is marketing 3.0 en waarin onderscheid deze marketingfilosofie zich van Marketing 1.0 en 2.0?

Marketing 1.0: Product focus

Marketing 1.0 is de oervorm van Marketing. De strategie is push-based, reclame is gebaseerd op persuasive advertising en de positionering vooral informationeel. In gewoon Nederlands: de producent bepaalt grotendeels welke producten er worden geproduceerd, hoeveel en waar ze te verkrijgen zijn. De positionering richt zich vooral op een cognitieve aanpak: de voordelen van de productkenmerken worden benadrukt en er wordt geprobeerd deze te linken aan de behoeften van de consument. De marketing methode die hierbij wordt/werd toegepast is het maximaliseren van exposure. Lekker blijven schreeuwen tot je product in het geheugen van de consument staat gegrift. Symbool voor deze aanpak: de megafoon.

Marketing 1.0 De megafoon

Marketing 2.0: Focus op de Consument

Marketing 2.0 is een meer genuanceerde filosofie waar de klant een meer prominente positie inneemt. Push-marketing wordt steeds meer vervangen door pull-marketing: de consument bepaalt de vraag. Centraal staat relatiemanagement en de dialoog. Belangrijk voor relatiemanagement is het verzamelen van (individuele) klantgegevens om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de klanten. Belangrijk voor de dialoog is de inzet van sociale media voor het faciliteren van klantcontact.

Het ontstaan van Marketing 2.0 is voor een groot deel verbonden aan de ontwikkeling van online software: het web 2.0. De functionaliteit van het web 2.0 biedt meer interactie mogelijkheden vergeleken met de bloeiperiode van Marketing 1.0.

Symbool voor Marketing 2.0: Het één op één gesprek.

Marketing 2.0

Marketing 3.0: Focus op visie en waarden

‘’Visie is de olifant die het uitzicht beneemt’’, aldus onze huidige minister-president. Bedrijven die marketing 3.0 implementeren denken daar anders over. Marketing 3.0 is het uitdragen van een authentieke en oprechte boodschap en het vertalen hiervan naar alle aspecten van het bedrijf: het product en haar ontwerp, personeelsmanagement, en natuurlijk ook marketing. De marketingcommunicatie die hierbij hoort is het vertellen van een verhaal over het bedrijf en haar merken: hoe ziet het bedrijf zichzelf in de wereld en wat zijn haar idealen? Het is niet alleen een verkooppraatje, het is een nieuwe identiteit.

De keuze van de consument wordt steeds vaker gebaseerd op diepere behoeften: idealisme, creativiteit en ergens bij horen. Marketing 3.0 speelt hierop in:

Idealisme: Door het creëren van een duidelijke merkidentiteit kunnen bedrijven zich differentiëren en klanten aan zich binden, mits hun waarden en normen overeenkomen. De match tussen de merkidentiteit en de idealen van de consument kan leiden tot een bijna onoverbrugbaar concurrentievoordeel.

Creativiteit: Door klanten te betrekken bij de productontwikkeling kunnen zij niet alleen hun creativiteit uiten, ze geven ook belangrijke input over hun wensen en behoeften. Co-creatie is dus een mooie uitkomst voor zowel de klant als het bedrijf. Struikelblok is natuurlijk wel dat wat de klant zegt te willen uiteindelijk niet altijd blijkt wat hij/zij daadwerkelijk het beste kan gebruiken.

Marketing 3.0 Maak de Smaak

Erbij horen: Voor het implementeren van Marketing 3.0 is het belangrijk om een brand community aan te leggen. Zo voelen de klanten zich meer een integraal geheel van de identiteit van het merk. Het is wel belangrijk hierbij op te merken dat om deze community een succes te maken het is uitgesloten dat het bedrijf dit platform gebruikt voor het expliciet uitzenden van commerciële boodschappen à la Marketing 1.0. Het mag alleen worden ingezet voor het faciliteren van contact tussen klanten.

Waar Marketing 1.0 voor een groot deel werd vervangen door Marketing 2.0 is de overgang tussen 2.0 en 3.0 minder scherp. Het is nuttig om beiden tegelijkertijd toe te passen. Daarnaast zijn de marketing 2.0 faciliteiten uitstekend geschikt voor het uitdragen van de nieuwe boodschap en identiteit.

Symbool voor marketing 3.0: het verhaal.

https://www.youtube.com/watch?v=sj4A6g2GP30

 

Kort samengevat:

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0
Het product De klantrelatie Het verhaal
Doel Verkoop Tevreden klanten De wereld verbeteren
De markt Consumenten Klanten Mensen
Strategie Productvoordelen Klantrelatie Visie en waarden

Marketing 3.1?

Is er een volgende stap? En zo ja, wat is dan deze volgende stap? De verschuiving van marketing 1.0 naar 2.0 lijkt voor een belangrijk deel te zijn veroorzaakt door de opkomst en ontwikkeling van het internet. Er kwamen nieuwe mogelijkheden bij voor het communiceren met en tussen klanten en interactie wordt beter gefaciliteerd. Technologische ontwikkeling zou dus mogelijk van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een nieuwe marketingfilosofie. 3D printen zou wel eens voor veranderingen kunnen gaan zorgen. Met een 3D-printen kunnen consumenten hun eigen producten ontwerpen, maken en distribueren. De ontwerpen is dan tegelijk de producent en consument: de prosument. Marketing zal zich dan meer moeten gaan richten op het delen en verkopen van ideeën dan producten. Een andere ontwikkeling is die van virtual reality. Virtueel gamen en winkelen zal waarschijnlijk een grote vlucht gaan nemen de komende decennia. De consequentie van deze technologische ontwikkelingen lijkt vooral te zijn dat marketing zich meer op ontastbare producten en processen zal moeten richten. Niet het product, de klant of de waarden, maar het idee als centraal concept.

3D Printer

De overstap van marketing 2.0 naar 3.0 lijkt echter niet door technologische ontwikkeling te zijn veroorzaakt. Dit betreft meer een cultuuromslag. Een van de gebieden waar wordt gevraagd om een cultuuromslag is hoe de mens omgaat met de natuurlijke rijkdommen van onze planeet. Bedrijven zullen worden aangespoord om te gaan werken volgens het cradle-to-cradle principe. Zorgen voor een volledig herbruikbaar product, op een eerlijke en energievriendelijke manier geproduceerd.

Cradle to Cradle: Marketing 3.0

De mensgerichte focus van Marketing 3.0 zal dan worden uitgebreid naar de mens en haar leefomgeving. Promotie richt zich dan niet alleen op het product maar ook op het productieproces. Bedrijven zullen inzicht moeten geven in hoe producten worden gemaakt: welke bestandsdelen, wie zijn de makers, welke faciliteiten worden gebruikt. Marketeers zullen een balans moeten vinden tussen het geven van openheid en het bewaren van bedrijfsgeheimen.

Vanuit deze twee redenaties, de technologische benadering en de sociaal-culturele, zijn er nog veel meer mogelijke richtlijnen voor de volgende stap in marketing te bedenken. Maar wat denk jij? Is er leven na marketing 3.0? En hoe komt dat er dan uit te zien? Deel jouw visie! Wie weet wat de toekomst ons nog brengt…

Bron tabel: Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: from products to customers to the human spirit. John Wiley & Sons.

The following two tabs change content below.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.