Externe bij Asset | Marketing

Het is voor mij een beetje gek om deze blog (nu al) te schrijven. Deze blog is bedoeld om mensen te vertellen hoe een bestuursjaar is en wat er precies bij komt kijken. Goed, ik heb dus geen bestuursjaar gedaan, maar een bestuurs-half-jaar. Ik kan dus niets vertellen over mijn […]

Secretary bij Asset | Marketing

Januari dit jaar zijn Martijn en Willem samen begonnen aan hun bestuursjaar bij Asset | Marketing. De sollicitaties voor het nieuwe bestuur zijn weer geopend en daarom is het tijd om inzicht te krijgen in hun ervaringen en bezigheden binnen het bestuur. Als tweede zal Martijn, huidig secretaris van Asset […]

bestuur asset

Vice-Chairman bij Asset | Marketing

Op het moment van schrijven van deze blog kunnen Martijn en ik zeggen dat wij al 10 maanden bestuurslid zijn van Asset | Marketing. Daar waar Martijn de functie van secretaris vervult binnen het bestuur, is Willem als vice-voorzitter verantwoordelijk voor de leden binnen het departement. In dit blog zal […]

Een kijkje in het leven van de Treasurer van Asset | Marketing

Het is ongeveer tien maanden geleden dat Fabian, Babette, Jarmo en Vincent bekend werden gemaakt als nieuwe bestuursleden van Asset | Marketing. Zij hebben een jaar lang de vereniging bestuurd. De sollicitaties voor het nieuwe bestuur zijn inmiddels geopend en daarom is het tijd om inzicht te krijgen in hun […]

Een kijkje in het leven als Treasurer van Asset | Marketing

Het is ongeveer acht maanden geleden dat Jorrit, Sander, Lisa en Nanette aan hun uitdaging begonnen om Asset | Marketing een jaar lang te besturen. De sollicitaties voor het nieuwe bestuur zijn inmiddels geopend en daarom is het tijd om inzicht te krijgen in hun ervaringen binnen het bestuur. Als […]

Secretary bij Asset | Marketing

In deze nieuwe reeks zullen Robin en Nicol de balans opmaken na tien maanden besturen. De bestuurssollicitaties zijn sinds 5 november geopend en daarom is het tijd om eens inzicht te krijgen in hun ervaringen. We sluiten af met Robin Teunissen, secretary van het bestuur 2014. Waarom een bestuursjaar? Voordat ik aan de […]

Vice-Chairman bij Asset | Marketing

EEN KIJKJE IN HET LEVEN VAN HET ASSET | MARKETING BESTUUR In deze nieuwe reeks zullen Robin en Nicol de balans opmaken na tien maanden besturen. De bestuurssollicitaties zijn vanaf 5 november geopend en daarom is het tijd om eens inzicht te krijgen in hun ervaringen. We starten met Nicol van den Boomen, […]